Ποια είναι η δράση τους

Ο αναστολέας του φλεβόκομβου, ιβαμπραδίνη, μειώνει την καρδιακή συχνότητα μέσω ενός καινοτόμου μηχανισμού και περιορίζει τη συχνότητα των παραγόμενων παλμών από το φλεβόκομβο, ο οποίος είναι το σημείο του δεξιού κόλπου της καρδιάς που ελέγχει την καρδιακή συχνότητα. Αυτή η ουσία είναι καλά ανεκτή και αποτελεσματική.

Σύμφωνα με κλινικές έρευνες η ιβαμπραδίνη, όταν χορηγείται σε ασθενείς με συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι υποβάλλονται σε βέλτιστη θεραπευτική αγωγή που περιλαμβάνει βήτα-αναστολείς, μειώνει την καρδιακή συχνότητα και περιορίζει σημαντικά την καρδιαγγειακή θνητότητα και τον αριθμό των εισαγωγών στο νοσοκομείο λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό το φάρμακο συνιστάται για ασθενείς που έχουν εμμένουσα καρδιακή συχνότητα τουλάχιστον 70 χτύπους/λεπτό παρά τη χορήγηση της μέγιστης ανεκτής δόσης βήτα-αναστολέα.

Παρενέργειες 

Η ιβαμπραδίνη παρουσιάζει εξαιρετική ανοχή με πολύ λίγες παρενέργειες. Οι ασθενείς μπορεί συχνά να παρατηρήσουν ελάχιστες διαταραχές στην όραση που εμφανίζονται ως παροδικές λάμψεις (φωτεινά φαινόμενα). Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτήν τη συχνή παρενέργεια, η οποία δεν είναι σοβαρή και σπάνια επιβάλλει τη διακοπή του φαρμάκου. Η ουσία μπορεί επίσης περιστασιακά να επιβραδύνει υπέρμετρα την καρδιακή συχνότητα, οπότε απαιτείται μείωση της δόσης ή διακοπή του φαρμάκου.

Γνωστά και ως:

  • Ιβαμπραδίνη 
    (Procolaran®, Coraxan®, Coralan®, Corlentor®)

Επιστροφή στην ενότητα «Φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια»