Αν έχετε ήδη συζητήσει με την οικογένειά σας τα σχέδιά σας για το μέλλον, θα πρέπει να τα συζητήσετε και με το γιατρό σας. Αν, ωστόσο, τώρα μόλις αρχίζετε να το σκέφτεστε, μπορεί να βοηθηθείτε διαβάζοντας την ενότητα για το σχεδιασμό για το τέλος της ζωής, ώστε να είστε πιο ενημερωμένος/-η όταν μιλάτε με την οικογένεια και το γιατρό σας.

Πώς μπορώ να συντάξω μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας;
Ο γιατρός/νοσηλευτής σας ή η ομάδα υποστήριξης μπορεί να σας δώσει οδηγίες για τη σύνταξη της προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας.

Πώς μπορώ να συντάξω μια εντολή μη εφαρμογής αναζωογόνησης (ΜΕΑ);
Την απόφαση για τη σύνταξη μιας εντολής μη εφαρμογής αναζωογόνησης θα την πάρετε εσείς ή η οικογένειά σας, σε συνεννόηση με το γιατρό. Ο γιατρός θα σας εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η εντολή και θα σας ενημερώσει για όλες τις συνέπειες προτού πάρετε την απόφαση.

Τι θα πρέπει να κάνω από τώρα για να προετοιμαστώ για το μέλλον;
Μπορείτε να προετοιμαστείτε για το μέλλον με πολλούς τρόπους. Ο γιατρός/νοσηλευτής σας ή η ομάδα υποστήριξης θα μπορεί να σας ενημερώσει για τις διαθήκες ζωής, τις εντολές μη εφαρμογής αναζωογόνησης, τις προκαταβολικές οδηγίες φροντίδας και τον οικονομικό σχεδιασμό. Προτού πάρετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη μελλοντική σας φροντίδα, συνιστάται να συζητήσετε τις επιλογές με την οικογένεια και το γιατρό/νοσηλευτή σας. 

Με ποιον μπορώ να μιλήσω σχετικά με τον οικονομικό σχεδιασμό για το μέλλον;
Αν έχετε προβληματισμούς σχετικά με το κόστος της θεραπείας ή με οποιαδήποτε ενδεχόμενη απώλεια εισοδήματος, ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας ίσως μπορεί να σας παραπέμψει σε ένα τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών που μπορεί να βοηθήσει ή να παράσχει συμβουλές για οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα.