Το Heartfailurematters.org χρηματοδοτείται από την Ένωση Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Αυτός ο ιστότοπος δεν φιλοξενεί καμία διαφήμιση οποιουδήποτε είδους.

Όλη η χρηματοδοτική στήριξη παρέχεται άνευ όρων και ανά πάσα στιγμή η Ένωση Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (HFA της ESC) διατηρεί τον πλήρη διαχειριστικό και συντακτικό έλεγχο επί του heartfailurematters.org.

Οι ακόλουθες εταιρείες έχουν συνεισφέρει σε αυτόν τον ιστότοπο με άνευ όρων (δωρεάν) εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις:

Novartis  
  Orion Pharma

 

Η Ένωση Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (HFA της ESC) επωφελείται από το πρόγραμμα Google Grants και ευχαριστεί την Google για την υποστήριξή της στην προώθηση αυτού του ιστότοπου.