Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε μια σειρά από συναρπαστικά κινούμενα σχέδια που σας εξηγούν σαφώς και απλά τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια και πως τη διαχειρίζεται ο ασθενής.

Αυτά τα κινούμενα σχέδια με αφήγηση εξηγούν πώς λειτουργεί μια υγιής καρδιά, τι συμβαίνει σε αυτήν στην καρδιακή ανεπάρκεια και πώς επιδρούν οι διάφορες θεραπείες για να βελτιώσουν την υγεία σας.

Κάντε κλικ σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τίτλους για αναπαραγωγή των κινούμενων σχεδίων.