Για να υποβάλετε σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας στο heartfailurematters.org, επισκεφτείτε τη σελίδα Σχόλια.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα email στο hfmatters@escardio.org

Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με την HFA της ESC ή την ESC, επικοινωνήστε με την:

Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία
The European Heart House
2035 Route des Colles
B.P. 179 - Les Templiers
F-06903 Sophia Antipolis
Γαλλία
Τηλέφωνο: +33.4.92.94.76.00
Φαξ: +33.4.92.94.76.01

Σημειώστε ότι: Η HFA της ESC είναι μια επαγγελματική οργάνωση και δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ή/και διάγνωση που σχετίζεται με καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν έχετε συμπτώματα ή/και ερωτήσεις σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.