Η ιστοσελίδα heartfailurematters.org έχει αναπτυχθεί υπό την καθοδήγηση της Ένωσης Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (HFA της ESC).

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι πρωτότυπο και βασίζεται σε συστάσεις σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Πρακτική.

Εκτελεστική Επιτροπή:

Πρόεδρος

Kenneth Dickstein (Νορβηγία)

Κύρια ομάδα

 • Anna Stromberg (Σουηδία)
 • Frans Rutten (Κάτω χώρες)
 • Hadi Skouri (Λίβανος)
 • Jean-Noël Trochu (Γαλλία)
 • Julia Begrambekova (Ρωσία)
 • Leonie Klompstra
 • Lisa Hjelmfors
 • Rafael Vidal (Ισπανία)
 • Stefan Stoerk (Γερμανία)
 • Tiny Jaarsma (Κάτω χώρες)

Μεταφραστικές ομάδες

Ισπανικά

 • Ramon Bover
 • Marisa G. Crespo Leiro
 • Raquel Marzoa
 • Jose M Garcia Pinilla

Γαλλικά

 • Jean-Noël Trochu
 • Pascal de Groote
 • Damien Logeart

Γερμανικά

 • Stefan Störk

Ολλανδικά

 • Frans H Rutten
 • Yvonne van Mourik
 • Karlijn Rutten
 • Kim Wagenaar
 • Tiny Jaarsma
 • Leonie Klompstra

Αραβικά

 • Hadi Skouri
 • Tarek Bekfani
 • Nooshin Bazargani

Ελληνικά

 • Γιώργος Γιαννακούλας
 • Γιώργος Γιαννόπουλος
 • Γεωργία Γιαννουλίδου

Διαχείριση ιστοσελίδας:

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας Τμήμα Web

Εκδοτική υποστήριξη:

 • Litmus MME (the specialist medical education division of Chandler Chicco Agency)

Web Design:

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας Τμήμα Web