Σχετικά με την ιστοσελίδα heartfailurematters.org

Η ιστοσελίδα heartfailurematters.org δημιουργήθηκε υπό την καθοδήγηση της Ένωσης Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (HFA της ESC). Στόχος της ιστοσελίδας είναι να παρέχει σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, στις οικογένειές τους και στους φροντιστές. Με τη βελτίωση της γνώσης και την κατανόηση της καρδιακής ανεπάρκειας ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι που ζουν με την πάθηση θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται την υγεία τους πιο αποτελεσματικά, ώστε να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επιβίωση και πιο δραστήρια ζωή.

Οι πληροφορίες και οι συμβουλές που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώνουν την υποστήριξη και τη φροντίδα που λαμβάνετε από τον γιατρό ή άλλο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτή τη φροντίδα.

Αν έχετε σχόλια ή κριτική σχετικά με την ιστοσελίδα, επικοινωνήστε μαζί μας στο hfmatters@escardio.org.

Σχετικά με την Ένωση Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (HFA της ESC).

Η Ένωση Καρδιακής Ανεπάρκειας (HFA) είναι καταχωρημένο τμήμα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της τον Αύγουστο του 2004 και έχει ως μέλη του πάνω από 2.000 επαγγελματίες καρδιολόγους, βασικούς επιστήμονες, νοσηλευτές, εκπροσώπους του κλάδου και Ευρωπαίους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την καρδιακή ανεπάρκεια.

Η αποστολή τη’ς HFA της ESC είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της μακροζωίας μέσω της καλύτερης πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της καρδιακής ανεπάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας δικτύων για τη διαχείριση, την εκπαίδευση και την έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την HFA επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ESC στη διεύθυνσηhttp://www.escardio.org/HFA/.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC)

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) αντιπροσωπεύει πάνω από 52.000 επαγγελματίες της καρδιολογίας σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Αποστολή της είναι να μειώσει το φορτίο των καρδιαγγειακών παθήσεων στην Ευρώπη.

Η ESC το επιτυγχάνει μέσω ποικίλων επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού κατευθυντήριων γραμμών για την κλινική πρακτική, μαθημάτων και πρωτοβουλιών εκπαίδευσης, πανευρωπαϊκών ερευνών για συγκεκριμένες ασθένειες και του ετήσιου συνεδρίου της ESC, της μεγαλύτερης ιατρικής συνάντησης στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ESC, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ESC στη διεύθυνση http://www.escardio.org/.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 22 Ιουνίου 2009.