Fråga 1

Betyder hjärtsvikt att ditt hjärta har stannat?

A. Ja
B. Nej