Myokardscintigrafi är ett test där mycket små mängder radioaktiva ämnen används för att göra hjärtmuskeln, kamrarna och blodkärlen synliga. Testet utvärderar hjärtfunktionen. Perfusionsskanningar visar blodflödet genom hjärtmuskeln och kan upptäcka områden med dåligt blodflöde/syrebrist, vilket kallas ischemi. Vid bägge testerna injiceras ett spårämne i en ven som spåras genom hjärtat med hjälp av specialkameror eller skannrar.

Du testas vanligtvis när du vilar och eventuellt igen under träning, eller efter att du har tagit vissa mediciner. Du kan bli ombedd att inte äta eller dricka något som innehåller koffein eller alkohol under åtskilliga timmar före testet. Du bör ta din dagliga medicin, om inte annat anges.

Nukleärmedicinska undersökningar innebär endast en mycket låg risk för komplikationer, eftersom mängden strålning är så liten.

Patienten som genomgår myocardscintigrafi
© Siemens Patienten som genomgår en myocardscintigrafi
Exempel på MUGA-skanning
© Texas Heart InstituteExempel på en MUGA-skanning

Återgå till "Vanliga hjärtsviktsundersökningar"