Många patientfilmer i detta avsnitt har tillhandahållits av DIPEx (www.healthtalkonline.org) som har tagit fram en unik, prisbelönt webbplats som vänder sig till patienter och deras anhöriga, läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Webbplatsen har ett brett utbud av personliga erfarenheter av hälsa och sjukdom och omfattar cancer, hjärtsjukdomar, psykisk hälsa, neurologiska tillstånd, screeningprogram, graviditet, tonårshälsa, kroniska sjukdomar och mycket mer.

Välj vilka filmer du vill titta på efter ämne.

Om hjärtsvikt

 • Termen "hjärtsvikt" var alltför allmän för att han skulle förstå vad det handlade om.

Symtom

 • Hjärtsvikt hos unga patienter Beskriver hur han kände sig uppsvälld efter att ha ätit små mängder mat.
 • Förklarar vad som kan göra hans hjärtklappning värre.
 • Beskriver hur hans hosta försämras när han ligger ner.
 • Beskriver hur hon kände sig trött och att allt var ansträngande.
 • Beskriver hur hon kände sig andfådd och kunde känna vätska i lungorna.

Tester

 • Beskriver hur det var att göra en kranskärlsröntgen

Behandling

Livsstil

 • Förklarar hur hon använder vanligt hushållsarbete som en del i sin rutinaktivitetsplan.
 • Ger råd om hur du bäst hanterar din hjärtsvikt.

Stöd

 • Säger att det hjälpte henne att delta i en stödgrupp eftersom hon kunde dela sina problem med andra.
 • Förklarar hur det var att träffa andra kranskärlsopererade patienter som motionerade och hur det fick honom att bli mer positiv.
 • Kontakt med min hjärtsjuksköterska gör mig trygg

Att leva med hjärtsvikt

 • Förklarar hur han vilar regelbundet för att handskas med sin trötthet.
 • Hon har inte låtit hjärtsvikten påverka livet utan lever som vanligt
 • Beskriver hur det tog några månader för henne att återhämta sig från ett bakslag.
 • Richard berättar om hur han gör vardagssysslorna i en långsammare takt nu.

Planera framtiden på ett realistiskt sätt

 • Beskriver hur hans hosta försämras när han ligger ner.
 • Förklarar hur hans familj är ovillig att tala om saker som rör livets slutskede.
 • Att acceptera döden