Ett livstestamente är ett dokument som låter en person, som kanske inte är förmögen att delta i beslut om sin egen vård, uttrycka sina önskemål om livsuppehållande behandling i förväg. Detta dokument vägleder det medicinska teamet och gör det möjligt för patienten att sätta gränser för vad som ska göras för dem i vissa situationer. Du kan anpassa ditt livstestamente genom att inkludera specifika uttalanden om användning av medicinska behandlingar som kan bli aktuella för ditt tillstånd, till exempel hjärt-lungräddning, mekanisk andning och kirurgi.

Eftersom ditt hälsotillstånd förändras, är det viktigt att se över de beslut som anges i livstestamentet och se till att de återspeglar dina aktuella önskemål.

Återgå till "Planera för livets slutskede"