EttNej till återupplivningsbeslut, är ett dokument som meddelar läkare, sjuksköterskor och annan akutvårdspersonal vad som inte ska göras när en person slutar andas, eller när hjärtrytmen är livshotande. Det kan omfatta anvisningar om vilka metoder som bör undvikas för att återuppliva någon, till exempel de som anges nedan:

Beslutet om att utfärda ett Nej till återupplivningsbeslut, görs av dig eller din familj i samråd med din läkare.

Återgå till "Planera för livets slutskede"