Wat doen ze

Het meest gebruikte digitalis-preparaat is digoxine.

Digoxine kan uw hart iets versterken en uw hartslag enigszins laten afnemen. Ook kan het zorgen dat aanwezig oedeem (zwelling veroorzaakt door de opeenhoping van vocht) afneemt. Het is vooral nuttig bij personen met hartfalen die tevens een onregelmatige hartslag hebben, met name atriumfibrillatie (boezemfibrilleren) met een snelle hartfrequentie.

Bijwerkingen
Het is belangrijk dat u de juiste dosering digoxine krijgt – uw arts zal regelmatig bloedonderzoek doen om dit te controleren. Als u te veel digoxine krijgt, dan kunt u de volgende klachten krijgen: eetlustverlies, misselijkheid, hoofdpijn, wazig zien of gekleurde bollen of vlekken zien.

Soms kan een hoge bloedspiegel aan digoxine leiden tot een abnormale hartslag, waardoor u hartkloppingen of een black-out kunt ervaart – in beide gevallen dient u uw arts te raadplegen.

De beste tips
Als u een lager dan gemiddelde kaliumspiegel hebt (dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u insuline-afhankelijke diabetes hebt of diuretica gebruikt), is de kans groter dat u een hoge digoxinespiegel krijgt. Daarom is het belangrijk dat u de voortekenen van en te hoge dosering digoxine herkent, zoals misselijkheid, verlies aan eetlust of een erg langzame hartslag. Als u een of meer van deze symptomen ontwikkelt, bespreek dit dan met uw arts of verpleegkundige.

Voordat u enige vorm van operatie ondergaat, met inbegrip van een tandheelkundige behandeling of een spoedbehandeling, dient u uw arts, tandarts of chirurg te vertellen dat u digoxine gebruikt.

Staan tevens bekend als

  • Digoxine
    (Lanoxin®, Lanoxin-PG®)
  • Digitoxine
    (Digitaline®, Ditaven®)

Terug naar Medicijnen bij hartfalen